- Διαφήμιση -

Ενταση στη Νομική μετά το συλλαλητήριο των φοιτητών

Έντα­ση σημειώ­θη­κε στη Nομι­κή και αφού είχε ολο­κλη­ρω­θεί το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο φοι­τη­τών ενά­ντια στα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια. Άγνω­στοι έστη­σαν οδο­φράγ­μα­τα και έβα­λαν φωτιές στους κάδους, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων