- Διαφήμιση -

Έλαμψε ξανά το ιστορικό «Μινιόν» – Πότε αναμένεται να ανοίξει

Το Μινιόν, το εμβλη­μα­τι­κό πολυ­κα­τά­στη­μα της οδού Βεραν­ζέ­ρου στην Ομό­νοια φωτα­γω­γή­θη­κε για την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο των Χρι­στου­γέν­νων. Το πολυ­κα­τά­στη­μα ανα­μέ­νε­ται να ανοί­ξει στις αρχές του 2024, οπό­τε και θα συμπλη­ρω­θούν 90 χρό­νια από την ανέ­γερ­σή του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Αθή­να σήμε­ρα Athens today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων