- Διαφήμιση -

Δολοφονία Τοπαλούδη: Στην Αθήνα η δίκη για λόγους ασφαλείας

Εκφράζονται φόβοι για λιντσάρισμα των δύο κατηγορουμένων

Στην Αθή­να και όχι στη Ρόδο θα γίνει η δίκη των δύο κατη­γο­ρου­μέ­νων για τη δολο­φο­νία της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη που συγκλό­νι­σε το πανελ­λή­νιο, σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ που μετα­δό­θη­κε στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του ΑΝΤ1.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ, ο Εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών Δωδε­κα­νή­σου ζήτη­σε η δίκη να μετα­φερ­θεί στα δικα­στή­ρια της Αθή­νας για λόγους ασφα­λεί­ας, ανα­φέ­ρο­ντας χαρακτηριστικά:

«Υπάρ­χουν σοβα­ρό­τα­τοι λόγοι δια­σά­λευ­σης της δημό­σιας τάξης και ασφά­λειας αν η υπό­θε­ση δικα­στεί στη Ρόδο». Το αίτη­μα έγι­νε δεκτό από τον Άρειο Πάγο και ανα­μέ­νε­ται να προσ­διο­ρι­στεί η ημε­ρο­μη­νία της δίκης.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο ρεπορ­τάζ του ΑΝΤ1, υπάρ­χει μεγά­λη οργή στον κόσμο και οι κατη­γο­ρού­με­νοι κιν­δυ­νεύ­ουν με λιντσάρισμα.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων