- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Πρόσκληση νέων εθελοντών για εκπαίδευση και για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις

Το πρώ­το σημα­ντι­κό βήμα για την οργά­νω­ση, τον συντο­νι­σμό και την ενί­σχυ­ση του εθε­λο­ντι­σμού στην πόλη ξεκί­νη­σε αυτές τις μέρες από τον δήμο Αθη­ναί­ων με την ανα­κοί­νω­ση του προ­γράμ­μα­τος «Συμ­με­τέ­χου­με».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων