- Διαφήμιση -

Επέτειος Αλέξη Γρηγορόπουλου: Επί ποδός περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί

Περισ­σό­τε­ροι από 3.500 αστυ­νο­μι­κοί από διά­φο­ρες Υπη­ρε­σί­ες της ΕΛ.ΑΣ. θα δια­τε­θούν στα μέτρα τάξης ενό­ψει των σημε­ρι­νών εκδη­λώ­σε­ων μνή­μης για τα 14 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξη Γρηγορόπουλου.

Ήδη έχουν εξαγ­γελ­θεί καλέ­σμα­τα για συγκε­ντρώ­σεις και πορεί­ες τόσο στις 12:00 το μεση­μέ­ρι όσο και στις 18:00 το από­γευ­μα στα Προ­πύ­λαια και στα Εξάρχεια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων