- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Εγκρίθηκε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη

Εγκρί­θη­κε ομό­φω­να από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δήμου Αθη­ναί­ων η δημιουρ­γία μνη­μεί­ου για τα θύμα­τα του πολύ­νε­κρου σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος των Τεμπών, ύστε­ρα από την εισή­γη­ση του Δημάρ­χου Αθη­ναί­ων, Χάρη Δούκα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων