- Διαφήμιση -

Διεκόπη η δίκη για την κακοποίηση της 12χρονης στον Κολωνό

Την ερχό­με­νη Τετάρ­τη θα συνε­χι­στεί η δίκη για την υπό­θε­ση της σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης και εκμε­τάλ­λευ­σης της 12χρονης από τον Κολω­νό. Η δίκη σύμ­φω­να με από­φα­ση που έλα­βε το δικα­στή­ριο θα διε­ξα­χθεί κεκλει­σμέ­νων των θυρών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων