- Διαφήμιση -

Born to be murdered: Η ταινία που θα… κλείσει δρόμους στην Αθήνα την Κυριακή!

Η ταινία Born to be murdered που γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Αθήνα είναι ο λόγος που την Κυριακή (10.03.2019) θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος.

Η «καρ­διά» του κέντρου θα γίνει… κινη­μα­το­γρα­φι­κό σετ τόσο την Κυρια­κή όσο την (Καθα­ρά) Δευ­τέ­ρα. Και αυτό για­τί η πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και οι δρό­μοι της Αθή­νας θα φιλο­ξε­νή­σουν τα γυρί­σμα­τα της ται­νί­ας Born to be murdered.

Στα γυρί­σμα­τα της Κυρια­κής, η Τρο­χαία θα δια­κό­ψει την κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των από τις 07.00 το πρωί έως τις 18.00 το από­γευ­μα όπως ανα­κοί­νω­σε ο δήμος Αθη­ναί­ων. Τις ώρες αυτές ο χώρος της πλα­τεί­ας θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για τις ανά­γκες των γυρισμάτων.

Την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα τα γυρί­σμα­τα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και πάλι τις ώρες 07.00 με 18.00 επί της Πλα­τεί­ας Συντάγ­μα­τος και περι­με­τρι­κά επί του πεζο­δρο­μί­ου μπρο­στά από το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μί­ας και Ανά­πτυ­ξης. Την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, πάντως, δεν θα υπάρ­ξουν κυκλο­φο­ρια­κές ρυθμίσεις.

Born to be murdered: Λίγα λόγια για την ταινία

Πρό­κει­ται για μια ται­νία δρά­σης και μυστη­ρί­ου, αμε­ρι­κα­νο-ιτα­λι­κή κινη­μα­το­γρα­φι­κή παρα­γω­γή, του σκη­νο­θέ­τη Luca Guadagnino (σ.σ. έχει σκη­νο­θε­τή­σει και την οσκα­ρι­κή ται­νία Call me by your name), η οποία θα γυρι­στεί εξ ολο­κλή­ρου στην Ελλά­δα και ανα­μέ­νε­ται να βγει στις κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες το 2020.

Πρω­τα­γω­νι­στής της ται­νί­ας είναι ο Τζον Ντέι­βιντ Ουάι­σινγ­κτον, γιος του σπου­δαί­ου Ντέν­ζελ Ουά­σινγ­κτον, που φέτος πρω­τα­γω­νί­στη­σε στην οσκα­ρι­κή ται­νία του Σπάικ Λι, BlacKkKlansman.

 

Ο Τζον Ντέι­βιντ Ουά­σινγ­κτον – Φωτο­γρα­φία EPA

 

Πριν έρθουν στην Αθή­να για γυρί­σμα­τα, οι συντε­λε­στές της ται­νί­ας Born to be murdered είχαν βρε­θεί, στις αρχές Φεβρουα­ρί­ου, στα Τρί­κα­λα, όπου έκα­ναν γυρίσματα.

 

Πηγή www.newsit.gr
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων