- Διαφήμιση -

Αθήνα : Νύχτα με μολότοφ, πέτρες και ρόπαλα – Τραυματίστηκε αστυνομικός – Συνελήφθη Ιρανός

Επιθέσεις κουκουλοφόρων με βόμβες μολότοφ, πέτρες και ρόπαλα κατά αστυνομικών σημειώθηκαν για μια ακόμη Παρασκευή έξω από το Πολυτεχνείο και το κτίριο του υπουργείου Πολιτισμού. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε αστυνομικός ενώ συνελήφθη νεαρός Ιρανός.

Το μπα­ράζ των επι­θέ­σε­ων ξεκί­νη­σε λίγο πριν τα μεσά­νυ­χτα της Παρα­σκευ­ής από τους «γνω­στούς» κου­κου­λο­φό­ρους, οι οποί­οι, έχο­ντας ως ορμη­τή­ριο το Πολυ­τε­χνείο, εξα­πέ­λυ­σαν επι­θέ­σεις με μολό­τοφ κατά της διμοι­ρί­ας των ΜΑΤ που σταθ­μεύ­ει στη συμ­βο­λή των οδών Πατη­σί­ων και Τοσίτσα.

Οι αστυ­νο­μι­κοί απά­ντη­σαν με χρή­ση δακρυ­γό­νων και χει­ρο­βομ­βί­δων κρότου-λάμψης.

Για προ­λη­πτι­κούς λόγους και για περί­που μια ώρα διε­κό­πη η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των και στα δύο ρεύ­μα­τα της Πατησίων.

Με πέτρες και ρόπαλα

Τα επει­σό­δια ξεκί­νη­σαν περί­που μισή ώρα πριν τα μεσά­νυ­χτα της Παρα­σκευ­ής και συνε­χί­στη­καν μέχρι τις πρώ­τες μετα­με­σο­νύ­χτιες ώρες.

Στη διάρ­κειά τους, ομά­δα ατό­μων επι­τέ­θη­κε με πέτρες και ρόπα­λα κατά των αστυ­νο­μι­κών που φρου­ρούν το κτί­ριο του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού, στην οδό Μπου­μπου­λί­νας, προ­κα­λώ­ντας ζημιές.

Στην οδό Τσα­μα­δού συνε­λή­φθη 22χρονος Ιρα­νός, ο οποί­ος, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, επι­τέ­θη­κε σε αστυνομικό.

Από την επί­θε­ση, ο αστυ­νο­μι­κός τραυ­μα­τί­στη­κε στο χέρι.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων