- Διαφήμιση -

Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα το Σάββατο

Με βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσει το Σαββατοκυρίακο αλλά ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από το απόγευμα του Σαββάτου και μετά.

Βρο­χές και καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται σε όλη την χώρα, ενώ ο και­ρός το Σάβ­βα­το θα «γλυ­κά­νει» από αργά το από­γευ­μα και μετά. Η θερ­μο­κρα­σία θα παρα­μεί­νει πάνω – κάτω στα ίδια επίπεδα.

Με βρο­χές και καται­γί­δες θα ξεκι­νή­σει το Σαβ­βα­το­κυ­ρί­α­κο αλλά ο και­ρός ανα­μέ­νε­ται να βελ­τιω­θεί από το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του και μετά.

Η θερ­μο­κρα­σία θα παρα­μεί­νει στα ίδια επίπεδα.

Στο Ιόνιο, τα Ηπει­ρω­τι­κά, τα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου θα σημειω­θούν βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, πιθα­νόν κατά τόπους ισχυ­ρές τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα βορειοανατολικά.

Ανα­λυ­τι­κή η πρό­γνω­ση της ΕΜΥ:

Αττι­κή

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς πρό­σκαι­ρη καται­γί­δα. Βελ­τί­ω­ση του και­ρού τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι αργά το από­γευ­μα σε δυτι­κούς βορειο­δυ­τι­κούς έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: από 13 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη

Και­ρός: Νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα σημειω­θούν όμβροι και πιθα­νόν μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες κυρί­ως στα γύρω ορεινά.

Άνε­μοι: Νότιοι ασθενείς.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία, Θράκη

Και­ρός: Στα ανα­το­λι­κά νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στα δυτι­κά λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα εκδη­λω­θούν όμβροι ή μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί τρία με τέσ­σε­ρα μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία δύο με τρεις βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στε­ρεά, δυτι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες αρχι­κά στο Ιόνιο και τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις τρία με πέντε μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο τέσ­σε­ρις με πέντε βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως τις μεσημ­βρι­νές-απο­γευ­μα­τι­νές ώρες μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες κυρί­ως στα ορει­νά. Τα φαι­νό­με­να αργά το από­γευ­μα θα σταματήσουν.

Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και βαθ­μιαία στα νότια δυτι­κοί 4 με 5 και τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: από 9 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

Κυκλά­δες, Κρήτη

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και στα ορει­νά της Κρή­της μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Από αργά το από­γευ­μα τα φαι­νό­με­να θα σταματήσουν.

Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ και από το από­γευ­μα και από τα δυτι­κά δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα βόρεια καται­γί­δες, πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες.

Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση. Από αργά τη νύχτα στα νότια θα στρα­φούν σε δυτικούς.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων