- Διαφήμιση -

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο έως τον Αύγουστο λόγω έργων για τον σταθμό «Αλεξάνδρας» του Μετρό

Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση της ελλη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας, οι προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στην Αθή­να θα γίνουν λόγω των εργα­σιών κατα­σκευ­ής του σταθ­μού «Αλε­ξάν­δρας» της γραμ­μής 4 του Μετρό της Αθήνας.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων