- Διαφήμιση -

Αθήνα: Κλειστό το κέντρο λόγω της πορείας που πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι

Σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις έχει προ­χω­ρή­σει η Τρο­χαία στο κέντρο της Αθή­νας, λόγω της πορεί­ας που πραγ­μα­το­ποιούν συντα­ξιού­χοι προς την Βου­λή. Έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στις οδούς Πανε­πι­στή­μιου, Στα­δί­ου και στη λεω­φό­ρο Βασι­λίσ­σης Αμαλίας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων