- Διαφήμιση -

ΑΣΟΕΕ: Προπηλακισμός φοιτητή στην Πρυτανεία

Σύμφωνα με πληροφορίες εξωπανεπιστημιακοί ανέβηκαν από το υπόγειο.

Επει­σό­δια στο Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών (η παλιά ΑΣΟΕΕ) έγι­ναν πριν από λίγο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από πανε­πι­στη­μια­κούς του ιδρύ­μα­τος, εξω­πα­νε­πι­στη­μια­κοί που φέρε­ται να συν­δέ­ο­νται με το αναρ­χο­αυ­τό­νο­μο στέ­κι στο υπό­γειο της ΑΣΟΕΕ, ανέ­βη­καν στην πρυ­τα­νεία του ιδρύ­μα­τος, ανα­ζη­τώ­ντας τον πρύτανη.

 

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων