- Διαφήμιση -

Άρχισε η έξοδος του τριημέρου — Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους

Τους δρόμους της εξόδου για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου πήραν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας

Τους δρό­μους της εξό­δου για το τρι­ή­με­ρο της 25ης Μαρ­τί­ου πήραν οι κάτοι­κοι της πρω­τεύ­ου­σας, με απο­τέ­λε­σμα το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής η κίνη­ση των οχη­μά­των να είναι σε διά­φο­ρα σημεία αυξη­μέ­νη, τόσο προς τις εξό­δους, όσο και στο εσω­τε­ρι­κό του Λεκανοπεδίου.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την τρο­χαία, τα σημεία αυτά (ώρα 19:00) είναι:

  • Λ. Κηφι­σί­ας, στην άνο­δο από Κατε­χά­κη μέχρι Φιλοθέη
  • Β. Κων­στα­ντί­νου, και στα δύο ρεύματα
  • Πανε­πι­στη­μί­ου
  • Λ. Αμα­λί­ας
  • Στα­δί­ου
  • Λ. Βεϊ­κου
  • Πει­ραιώς
  • Λ. Ποσει­δώ­νος προς Πει­ραιά, από Λ. Συγ­γρού έως ΣΕΦ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι για τη διευ­κό­λυν­ση της μετα­κί­νη­σης των εκδρο­μέ­ων, η τρο­χαία έχει λάβει αυξη­μέ­να μέτρα, ενώ ισχύ­ει και η συνή­θης απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας φορ­τη­γών.

 

Πηγή www.naftemporiki.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων