- Διαφήμιση -

Από Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το συνδυασμό “ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ¨ του Παύλου Γερουλάνου

"Πρόθεσή μου είναι να δώσω στο δήμο όλες μου τις δυνάμεις σε ζητήματα"

Όπως έχω ανα­φέ­ρει, πρό­θε­σή μου είναι να δώσω στο δήμο όλες μου τις δυνά­μεις σε ζητή­μα­τα που γνω­ρί­ζω καλά και στα οποία η συν­δρο­μή μου θα είναι του­λά­χι­στον θετι­κή. Στη φιλο­σο­φία αυτή, οι προ­τε­ραιό­τη­τές μου για τον Δήμο Αθη­ναί­ων συνο­ψί­ζο­νται σε αυτό το σύντο­μο βίντεο.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων