- Διαφήμιση -

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη αστυνομικών έξω από κατάστημα με εμπλοκή σε πιθανή ληστεία

Για παρά­βα­ση καθή­κο­ντος, ψευ­δή κατά­θε­ση, καθώς και για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας για τα όπλα συνε­λή­φθη­σαν την Παρα­σκευή (29/3) στο κέντρο της Αθή­νας, δύο αστυ­νο­μι­κοί, οι οποί­οι υπη­ρε­τούν σε υπη­ρε­σί­ες της Αττι­κής με τον ένα να βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση αργί­ας. Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε δικογραφία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων