- Διαφήμιση -

Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ στο Κορωπί

Για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας αστυ­νο­μι­κών και κλο­πές κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, κατη­γο­ρεί­ται, μετα­ξύ άλλων, 51χρονος αλβα­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας, ο οποί­ος συνε­λή­φθη, την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, στην Παια­νία, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων