- Διαφήμιση -

Οι κάτοικοι του Κέντρου αντιδρούν στη νέα δομή του ΟΚΑΝΑ

Απογοητευτική η κατάσταση με τους χρήστες.

Αντι­δρά­σεις φορέ­ων κατοί­κων του Κέντρου έχει προ­κα­λέ­σει η από­φα­ση του ΟΚΑΝΑ για νέα δομή στο Κέντρο της Αθή­νας. Η νέα δομή θα επη­ρε­ά­σει την ποιό­τη­τα ζωής πολ­λών περιο­χών του Κέντρου της πόλης.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Αγιος Κων­στα­ντί­νος — Αγιος Παύ­λος — Πλα­τεία Βάθη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων