- Διαφήμιση -

ΛΑΥΡΙΟ: Ι.Χ έπεσε στη θάλασσα

Σώοι οι 2 επιβαίνοντες

Στις 9/3 στη βρα­χώ­δη περιο­χή του Λαυ­ρί­ου “Οξυ­γό­νο” Ι.Χ βρέ­θη­κε στη θάλασ­σα από άγνω­στη μέχρις στιγ­μής αιτία. Οι επι­βαί­νο­ντες οι οποί­οι είχαν εξέλ­θει μόνοι τους μετα­φέρ­θη­καν στο πλη­σιέ­στε­ρο Κέντρο Υγεί­ας κι αργό­τε­ρα στον Ευαγ­γε­λι­σμό για περαι­τέ­ρω έλεγ­χο. Σε αλκο­τέστ που διε­νήρ­γη­σε το Λιμε­ναρ­χείο ο οδη­γός βρέ­θη­κε αρνη­τι­κός. Διε­ξά­γε­ται προανάκριση.
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Το Λαύ­ριο σήμε­ρα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων