- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Ενισχύονται με 2200 νέους κάδους απορριμμάτων όλα τα δημοτικά διαμερίσματα

Με την τοπο­θέ­τη­ση 2200 νέων μεταλ­λι­κών κάδων απορ­ριμ­μά­των σ΄όλα τα δημο­τι­κά δια­με­ρί­σμα­τα της Αθή­νας ενι­σχύ­ε­ται σημα­ντι­κά ο τομέ­ας καθα­ριό­τη­τας του δήμου Αθηναίων.

Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του δήμου, ήδη έχουν τοπο­θε­τη­θεί οι 1.663 στην 1, 2η, 3η, 4η, 6η και 7η Δημο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα, ενώ τις επό­με­νες ημέ­ρες ολο­κλη­ρώ­νε­ται η τοπο­θέ­τη­ση περί­που 450 κάδων στην 5η κοινότητα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων