- Διαφήμιση -

Άγιος Παντελεήμoνας: Συνελήφθη 44χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στο πλαί­σιο διε­ρεύ­νη­σης πλη­ρο­φο­ριών ανα­φο­ρι­κά με άτο­μο που δια­κι­νεί ακα­τέρ­γα­στη κάν­να­βη πλη­σί­ον σχο­λι­κής μονά­δας στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να, εντο­πί­στη­κε ο 44χρονος και πιστο­ποι­ή­θη­κε η εγκλη­μα­τι­κή του δράση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων