- Διαφήμιση -

Αφίδνες: Σύλληψη τριών ατόμων για όπλα και μικροποσότητα χασίς

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Αστυ­νο­μί­ας, στο πλαί­σιο διε­ρεύ­νη­σης πλη­ρο­φο­ριών, η ΕΛΑΣ πραγ­μα­το­ποί­η­σε έρευ­νες, κατά τη διάρ­κεια των οποί­ων βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν: ένα πιστό­λι, μια επα­να­λη­πτι­κή καρα­μπί­να, φυτι­κά απο­σπά­σμα­τα και απο­ξη­ρα­μέ­να φύλ­λα κάν­να­βης, βάρους 220,9 γραμ­μα­ρί­ων και το χρη­μα­τι­κό ποσό των 9.000 ευρώ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων