- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη 24χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στα χέρια της αστυ­νο­μί­ας βρί­σκε­ται ένας 24χρονος που κατη­γο­ρεί­ται για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος δύο 21χρονων αλλοδαπών.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο 24χρονος μαζί με τον άλλο δρά­στη περ­νού­σαν από δρό­μο στην περιο­χή του Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να, όταν δια­σταυ­ρώ­θη­καν με τους 21χρονους αλλοδαπούς.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ , οι δύο δρά­στες προ­σέγ­γι­σαν τους αλλο­δα­πούς και τους επι­τέ­θη­καν χτυ­πώ­ντας τους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων