- Διαφήμιση -

Έγκλημα στου Γουδή: «Με νευρίασε και τη χτύπησα», είπε η μητροκτόνος

Σοκαριστική η ομολογία της 68χρονης που σκότωσε την κατάκοιτη 92χρονη μητέρα της, την τύλιξε με μια κουβέρτα και την πέταξε στο δρόμο

«Χθες με νευ­ρί­α­σε πολύ για αυτό τη χτύ­πη­σα, μετά την τύλι­ξα σε κου­βέρ­τα και την άφη­σα στο δρόμο».

Τα λόγια της 68χρονης γυναί­κας που δολο­φό­νη­σε την ίδια της την μητέ­ρα, μια 92χρονη ηλι­κιω­μέ­νη που υπέ­φε­ρε χρό­νια από άνοια, σόκα­ραν τους αστυνομικούς.

Η 68χρονη αρχι­κά αρνή­θη­κε επι­μό­νως να πρα­δε­χθεί το έγκλη­μά της, όμως υπό την πίε­ση της ανά­κρι­σης ομο­λό­γη­σε πως πίσω από το θρί­λερ με το πτώ­μα που εντο­πί­στη­κε στου Γου­δή το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του τυλιγ­μέ­νο σε μια κου­βέρ­τα, δεμέ­νο με σακού­λες και πετα­μέ­νο στο πεζο­δρό­μιο, κρυ­βό­ταν μια οικο­γε­νεια­κή τραγωδία. 

Η 68χρονη κόρη, λύγι­σε και απο­κά­λυ­ψε στους αστυ­νο­μι­κούς πως αυτή σκό­τω­σε την ηλι­κιω­μέ­νη μητέ­ρα της, αν και στην αρχή ανά­κρι­σης δήλω­νε ότι βρί­σκε­ται σε κατά­στα­ση σοκ. Ομο­λό­γη­σε ότι εκεί­νη δολο­φό­νη­σε τη μητέ­ρα της, καθώς όπως είπε στους αστυ­νο­μι­κούς «είχε σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας και δεν άντε­χε άλλο».

Το πτώ­μα της 92χρονης φέρει κακώ­σεις στο κεφά­λι και τα πόδια, ωστό­σο τα ακρι­βή αίτια του θανά­του θα εξε­τα­στούν από τον ιατρο­δι­κα­στή που θα εξε­τά­σει τη σορό την Τρίτη.

Μια πρώ­τη εκτί­μη­ση του ιατρο­δι­κα­στή είναι ότι ο θάνα­τος της 92χρονης σημειώ­θη­κε λίγες ώρες πριν τον εντο­πι­σμό του πτώ­μα­τος το από­γευ­μα του Σαββάτου.

 

Πηγή protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων