- Διαφήμιση -

Κυψέλη: Ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο διαμέρισμά του

Οι σοροί των δύο ανθρώ­πων εντο­πί­στη­καν σε προ­χω­ρη­μέ­νη σήψη και οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες κάνουν λόγο για εγκλη­μα­τι­κή ενέργεια.

Να σημειω­θεί, πως η Αστυ­νο­μία ενη­με­ρώ­θη­κε μετά από ειδο­ποί­η­ση περί­οι­κων διό­τι η άσχη­μη μυρω­διά από το δια­μέ­ρι­σμα ήταν πολύ έντονη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων