- Διαφήμιση -

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από το μακελειό με τους τρεις νεκρούς στην Αθήνα

Σε ξεκα­θά­ρι­σμα λογα­ρια­σμών μετα­ξύ συμ­μο­ριών που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών στην Αθή­να, απο­δί­δει η Αστυ­νο­μία την αιμα­τη­ρή συμπλο­κή με τους τρεις νεκρούς και τους τρεις τραυ­μα­τί­ες το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, που ξεκί­νη­σε στα Κάτω Πατή­σια και κατέ­λη­ξε μετά από κατα­δί­ω­ξη στους Αγί­ους Αναργύρους.

Η συμ­βο­λή των οδών Γεωρ­γί­ου Νάζου και Κουρ­τί­δου στα Κάτω Πατή­σια μετα­τρά­πη­κε σε σκη­νι­κό «Άγριας Δύσης», όταν συνα­ντή­θη­καν συνο­λι­κά εννέα άτο­μα αντί­πα­λων συμ­μο­ριών, όλοι αλβα­νι­κής κατα­γω­γής και βγή­καν τα όπλα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων