- Διαφήμιση -

Βοτανικός: Επεισόδια με μολότοφ έξω από την Γεωπονική Σχολή – Κάηκαν λεωφορεία

Νύχτα επει­σο­δί­ων έξω από τη Γεω­πο­νι­κή Σχολή.
Επει­σό­δια με μολό­τοφ και πέτρες σημειώ­θη­καν έξω από την Γεω­πο­νι­κή Σχο­λή στον Βοτα­νι­κό, αφή­νο­ντας πίσω ζημιές σε αυτο­κί­νη­τα και κατα­στρο­φές λεω­φο­ρεί­ων.
Τα επει­σό­δια σημειώ­θη­καν τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής 7/5, μετά από συναυ­λία, μετα­ξύ ομά­δας αγνώ­στων και των αστυ­νο­μι­κών δυνάμεων…
περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων