- Διαφήμιση -

Μεταφέρονται τα KTEΛ από τoν Κηφισό — Ο νέος υπερσύγχρονος σταθμός στον Ελαιώνα

Στα πρό­τυ­πα των μικρών αερο­δρο­μί­ων θα κατα­σκευα­στεί ο νέος σταθ­μός των ΚΤΕΛ στον Ελαιώ­να που θα συνε­νώ­σει τις υπη­ρε­σί­ες των δύο υφι­στά­με­νων σταθ­μών, προ­σφέ­ρο­ντας μια ολι­στι­κή εμπει­ρία στο επι­βα­τι­κό κοινό.

Επι­βλη­τι­κή θα είναι η όψη του νέου σταθ­μού των ΚΤΕΛ στον Ελαιώ­να, ο οποί­ος ανα­μέ­νε­ται να δημο­πρα­τη­θεί μέσα στο 2022…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων