- Διαφήμιση -

Έγκλημα στα Πετράλωνα: Άφαντη η σορός του 52χρονου

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 21χρονος που σκότωσε τον νονό του

Στον εισαγ­γε­λέα ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θεί σήμε­ρα ο 21χρονος, που ομο­λό­γη­σε το Σάβ­βα­το στους αστυ­νο­μι­κούς ότι σκό­τω­σε, τεμά­χι­σε και πέτα­ξε στα σκου­πί­δια τον 52χρονο νονό του.

Όπως υπο­στη­ρί­ζει στην κατά­θε­σή του, ο 21χρονος φέρε­ται να ισχυ­ρί­στη­κε στους αστυ­νο­μι­κούς ότι τον σκό­τω­σε για­τί «ξυλο­κο­πού­σε την μητέ­ρα μου».

«Τον μαχαί­ρω­σα ενώ κοι­μό­ταν και εξα­φά­νι­σα το μαχαίρι».

Ο ίδιος, μάλι­στα, φέρε­ται να υπέ­δει­ξε και δύο κάδους στους οποί­ους πέτα­ξε τα κομ­μά­τια της τεμα­χι­σμέ­νης σορού του 52χρονου με πλη­ρο­φο­ρί­ες να ανα­φέ­ρουν ότι κάμε­ρα ασφα­λεί­ας τον έχει κατα­γρά­ψει να πετά σακού­λες σε έναν από τους δύο κάδους αυτούς στις 1:44 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρασκευής.

Ο νεα­ρός άνδρας φαί­νε­ται να αντι­με­τώ­πι­ζε ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα ενώ παρό­μοια προ­βλή­μα­τα αντι­με­τω­πί­ζει και η μητέ­ρα του η οποία δια­κο­μί­σθη­κε και νοση­λεύ­ε­ται στην ψυχια­τρι­κή κλι­νι­κή του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου «Γεώρ­γιος Γεννηματάς».

Οι αστυ­νο­μι­κοί δεν έχουν κατα­φέ­ρει ακό­μα να εντο­πί­σουν ούτε το μαχαί­ρι του εγκλή­μα­τος ούτε και τη σορό του άτυ­χου 52χρονου.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων