- Διαφήμιση -

Νέος Κόσμος: Σύλληψη 27χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνε­λή­φθη στην περιο­χή του Νέου Κόσμου, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, ένας 27χρονος (αλβα­νι­κής κατα­γω­γής) για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί εξαρ­τη­σιο­γό­νων ουσιών και παρά­βα­ση του Νόμου περί Αλλοδαπών.

Ειδι­κό­τε­ρα, μετά από έρευ­να κατε­λή­φθη ο αλλο­δα­πός εντός οικί­ας στην ανω­τέ­ρω περιο­χή, να κατέ­χει τέσ­σε­ρις νάι­λον συσκευα­σί­ες περιέ­χου­σες 4.190 γραμμ. ακα­τέρ­γα­στης κάνναβης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων