- Διαφήμιση -

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε διαμέρισμα

Η φωτιά περιορίστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική.

Η φωτιά έχει περιο­ρι­στεί άμε­σα από την Πυρο­σβε­στι­κή και από την μέχρι τώρα έρευ­να στους χώρους του δια­με­ρί­σμα­τος δεν έχει βρε­θεί τυχόν εγκλω­βι­σμέ­νο άτο­μο, ωστό­σο από τον υπερ­κεί­με­νο όρο­φο απε­γκλω­βί­στη­κε με κλι­μα­κο­φό­ρο όχη­μα μία γυναί­κα με το σκυ­λά­κι της και είναι καλά στην υγεία τους.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων