- Διαφήμιση -

Υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής ο άνδρας που έπεσε στο κενό στο Κουκάκι

Σοκ στην περιφέρεια Αττικής από την αυτοκτονία εργαζομένου της. Ο 46χρονος έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο των γραφείων της Περιφέρειας στο Κουκάκι. «Σήμερα έχασε τη ζωή του ένα μέλος της οικογένειας μας», δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης. Αναβάλλεται η φωταγώγηση του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως. Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια.

Μια τρα­γω­δία βύθι­σε στο πέν­θος τους εργα­ζό­με­νους στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και με εντο­λή του Γιώρ­γου Πατού­λη ανα­βάλ­λε­ται η φωτα­γώ­γη­ση του Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου δέντρου στο Πεδί­ον του Άρεως.

Ο 46χρονος άνδρας που έπε­σε στο κενό από τον 4ο όρο­φο της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής στο Κου­κά­κι ήταν υπάλ­λη­λός της. Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε στην οδό Φαλή­ρου 61, με μονά­δα του ΕΚΑΒ να φτά­νει στο σημείο για να τον μετα­φέ­ρει σε νοσο­κο­μείο, ωστό­σο ο άνδρας δεν τα κατάφερε…

Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες που είδαν το σοκα­ρι­στι­κό περι­στα­τι­κό, μίλη­σαν στο newsit.gr και περιέ­γρα­ψαν τις εφιαλ­τι­κές στιγ­μές που είδαν να εκτυ­λίσ­σο­νται μπρο­στά στα μάτια τους.

Περ­νού­σα τυχαία, και τον είδα που ήταν στον 4ο όρο­φο και ούρ­λια­ζε, τα παι­διά του φωνά­ζα­νε από κάτω, αυτός τρε­λά­θη­κε και πήδη­ξε, δεν προ­λά­βα­νε να τον σώσουν. Ακα­ριαί­ος θάνα­τος ήταν. Ήρθαν απευ­θεί­ας αστυ­νο­μί­ες και ασθε­νο­φό­ρα, κλεί­σα­νε τον δρό­μο και μας απο­μά­κρυ­ναν. Έγι­νε χαμός”, λένε σοκαρισμένοι…

Με ανα­κοί­νω­σή του ο Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γιώρ­γος Πατού­λης εξέ­φρα­σε την οδύ­νη του και τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια προς την οικο­γέ­νεια του 46χρονου. «Σήμε­ρα έχα­σε τη ζωή του ένα μέλος της οικο­γέ­νειας  μας», δήλω­σε χαρακτηριστικά.

Με από­φα­ση του κ. Πατού­λη ανα­βάλ­λε­ται και η σημε­ρι­νή φωτα­γώ­γη­ση του Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου Δέντρου της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής στο Πεδίο του Άρε­ως και κηρύσ­σε­ται τρι­ή­με­ρο πέν­θος στην Περι­φέ­ρεια Αττικής.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων