- Διαφήμιση -

Ιλίσια: Βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο πολυκατοικίας

Έρευνα από το Τμήμα Εκβιαστών για να διαπιστωθεί ο στόχος και τα κίνητρα.

Συνα­γερ­μός σήμα­νε αργά το βρά­δυ της Κυρια­κής (03.04.2022) στο κέντρο της Αθή­νας, μετά τον εντο­πι­σμό εκρη­κτι­κού μηχα­νι­σμού σε είσο­δο πολυ­κα­τοι­κί­ας. Οι Αρχές ερευ­νούν ποιος από τους ενοί­κους θα μπο­ρού­σε να είναι στό­χος, ενώ εκτι­μά­ται ότι πρό­κει­ται για ένα ακό­μη χτύ­πη­μα οργα­νω­μέ­νου κυκλώματος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων