- Διαφήμιση -

Εξάρχεια: Επεισόδια με χημικά σε συγκέντρωση κατά του Μετρό

Επει­σό­δια σημειώ­θη­καν στα Εξάρ­χεια το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής (09.09.2022) μετα­ξύ αστυ­νο­μί­ας και δια­δη­λω­τών, που έκα­ναν δια­μαρ­τυ­ρία κατά της κατα­σκευ­ής του σταθ­μού του Μετρό.

Όλα άρχι­σαν, όταν εκτο­ξεύ­θη­καν πέτρες κατά δυνά­με­ων των ΜΑΤ που είχαν παρα­τα­χθεί στην πλα­τεία, με τους αστυ­νο­μι­κούς να απα­ντούν κάνο­ντας χρή­ση χημι­κών και κρότου-λάμψης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων