- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Σάββατο (10/9) σε περιοχές της Αττικής

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του ΔΕΔΔΗΕ, δια­κο­πές ρεύ­μα­τος θα γίνουν σε γει­το­νιές του Δήμου Αθηναίων.

Δεί­τε εδώ ανα­λυ­τι­κά τις περιο­χές και τις ώρες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων