- Διαφήμιση -

Διαρρήκτης συνελήφθη 50 φορές και αφέθηκε ελεύθερος και τις 50!

Ένας 40χρονος κατα­γρά­φη­κε από κάμε­ρα ασφα­λεί­ας να κλέ­βει ένα μηχα­νά­κι στα Εξάρ­χεια. Αυτό ήταν το 51ο χτύ­πη­μα του… επαγ­γελ­μα­τία διαρ­ρή­κτη, ο οποί­ος είχε προη­γου­μέ­νως συλ­λη­φθεί 50 φορές και είχε αφε­θεί ελεύ­θε­ρος και τις 50…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων