- Διαφήμιση -

Στο Περιστέρι η μεγαλύτερη φετινή βασιλόπιτα

Ξεπέρασε τα 300 τετραγωνικά μέτρα και τους 5 τόνους βάρος

Η Συντε­χνία Αρτο­ποιών Αθη­νών, Προ­α­στί­ων & Περι­χώ­ρων και ο Δήμος Περι­στε­ρί­ου σε μια μονα­δι­κή γιορ­τή δημιούρ­γη­σαν και φέτος τη μεγα­λύ­τε­ρη βασι­λό­πι­τα, με περισ­σό­τε­ρα από 35.000 κομ­μά­τια και 200 φλου­ριά που αντι­στοι­χούν σε δώρα.

Η εκδή­λω­ση, όπως μετέ­δω­σε το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου – στά­ση Μετρό «Περι­στέ­ρι», η βασι­λό­πι­τα ξεπέ­ρα­σε τα 300 τετρα­γω­νι­κά μέτρα και τους 5 τόνους βάρος, κόπη­κε το από­γευ­μα από το δήμαρ­χο Ανδρέα Παχα­του­ρί­δη και δια­νε­μή­θη­κε στους πολί­τες που παρευ­ρέ­θη­σαν από το Περι­στέ­ρι και όλη την Αττική.

Για τη δημιουρ­γία της εργά­σθη­καν έμπει­ροι αρτο­ποιοί και 30 και πλέ­ον βιο­τε­χνι­κά αρτο­ποιεία (φούρ­νοι της γειτονιάς).

Τα υλι­κά που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για τη δημιουρ­γία της βασι­λό­πι­τας είναι 1.950 kg Αλεύ­ρι Ζαχα­ρο­πλα­στι­κής, 900 kg Μαρ­γα­ρί­νη λευ­κή, 670 kg Ζάχα­ρη, 630 kg για­ούρ­τι, 210 kg άχνη, 90 kg /μπέικιν πάου­ντερ, 730 αυγά, 980 πορ­το­κά­λια, 65 kg ηλιέ­λαιο, 93 kg κονιάκ, 2,5 κου­τί βανίλια.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων