Πού θα κόψουν βασιλόπιτα πέντε τόνων;

Η μεγαλύτερη βασιλόπιτα θα κοπεί φέτος λίγο πριν αλλάξει η χρονιά στο Περιστέρι.

Η μυρω­δά­τη πίτα θα ζυγί­ζει πέντε τόνους και τα 35.000 κομ­μά­τια θα δια­νε­μη­θούν στους πολί­τες στις 31 Δεκεμ­βρί­ου.

Όποιος μάλι­στα είναι τυχε­ρός μπο­ρεί να κερ­δί­σει και ένα από τα 200 φλου­ριά που θα αντι­στοι­χούν σε δώρα.

Η μεγά­λη εκδή­λω­ση θα γίνει στις 16:00 στην πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου στη στά­ση Μετρό “Περι­στέ­ρι”.

Έμπει­ροι αρτο­ποιοί θα ανα­λά­βουν τη δημιουρ­γία της βασι­λό­πι­τας, η οποία θα ξεκι­νή­σει να δημιουρ­γεί­ται από νωρίς το πρωί.

Ανα­λυ­τι­κά τα υλι­κά που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για τη δημιουρ­γία της βασι­λό­πι­τας: 1.950 kg Αλεύ­ρι Ζαχα­ρο­πλα­στι­κής, 900 kg Μαρ­γα­ρί­νη λευ­κή, 670 kg Ζάχα­ρη, 630 kg για­ούρ­τι, 210 kg άχνη, 90 kg /μπέικιν πάου­ντερ, 730 αυγά, 980 πορ­το­κά­λια, 65 kg ηλιέ­λαιο, 93 kg κονιάκ, 2,5 κου­τί βανί­λια.

 

Πηγή www.star.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων