- Διαφήμιση -

Περιστέρι: Εξαφανίστηκε 15χρονη — Δημόσια έκκληση του Χαμόγελου του Παιδιού

Την προσέγγισαν «lover boys» – Είναι επικίνδυνοι

O πρό­ε­δρος του Χαμό­γε­λου του Παι­διού Κώστας Γιαν­νό­που­λος έκα­νε δημό­σια έκκλη­ση για την 15χρονη που εξα­φα­νί­στη­κε στο Περι­στέ­ρι και ζήτη­σε να μιλή­σουν όσοι γνω­ρί­ζουν κάτι, για­τί τόνι­σε ότι η ανή­λι­κη έχει μπλέ­ξει με ένα επι­κίν­δυ­νο κύκλω­μα, με τα άτο­μα που το απο­τε­λούν να είναι γνω­στά στο εξω­τε­ρι­κό ως «lover boys».….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων