- Διαφήμιση -

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επτά μελών της συμμορίας Ρομά που έκλεβε σπίτια

Κατό­πιν σχε­τι­κής Διά­τα­ξης της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας και οι φωτο­γρα­φί­ες των επτά μελών της σπεί­ρας που έκλε­βε σπί­τια από τη Χαλ­κί­δα ως τον Ωρωπό.

Οι αρχές συνέ­λα­βαν τους επτά άνδρες στις 14 Απρι­λί­ου έπει­τα από συντο­νι­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση στη Μαγούλα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων