- Διαφήμιση -

Περιστέρι: Επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματίες

Επει­σό­διο με πυρο­βο­λι­σμούς μετα­ξύ Ρομά έλα­βε χώρα στο Περι­στέ­ρι. Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα, στην Αθή­να και συγκε­κρι­μέ­να στην οδό Θηβών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων