- Διαφήμιση -

Στο πειθαρχικό ο οδηγός λεωφορείου για το περιστατικό με ΑμεΑ χρήστη αμαξιδίου

Στο πει­θαρ­χι­κό παρα­πέμ­φθη­κε ο οδη­γός του ΟΑΣΑ που είπε σε ΑμεΑ χρή­στη αμα­ξι­δί­ου που ήθε­λε να μπει στο λεω­φο­ρείο «για­τί βγαί­νεις έξω»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων