- Διαφήμιση -

Ίλιον: ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ — 15χρονοι βίαζαν για έναν ολόκληρο μήνα συμμαθητή τους

Μια αδια­νό­η­τη υπό­θε­ση με πρω­τα­γω­νι­στές μια ομά­δα 8 15χρονων μαθη­τών που βία­ζαν συμ­μα­θη­τή τους έρχε­ται στο φως της δημοσιότητας.

Η ομά­δα των 8, για εναν ολό­κλη­ρο μήνα, κακο­ποιού­σαν και βία­ζαν τον συνο­μή­λι­κο τους και μάλι­στα, τρα­βού­σαν σε βίντεο την κτη­νω­δία και τη δια­κι­νού­σαν σε τρί­τα προσωπα.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων