- Διαφήμιση -

Κορυφώνεται η σήμερα η έξοδος των Χριστουγέννων — Επί ποδός η Τροχαία

Από το πρωί του Σαβ­βά­του βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη υπη­ρε­σια­κή ετοι­μό­τη­τα η Τροχαία,η αστυ­νο­μία αλλά και το λιμε­νι­κό. Στο πλαί­σιο αυτό έχουν δια­τε­θεί περι­πο­λι­κά, μοτο­σι­κλέ­τες και συμ­βα­τι­κά οχή­μα­τα, με το ανά­λο­γο προ­σω­πι­κό και εξο­πλι­σμό για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή αστυ­νό­μευ­ση του οδι­κού δικτύ­ου της χώρας.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων