- Διαφήμιση -

Πυροβολισμοί κατά 49χρονου στο Χαϊδάρι τα ξημερώματα της Δευτέρας

Η αστυνομία αποδίδει το περιστατικό σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Άγνω­στοι πυρο­βό­λη­σαν τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας του­λά­χι­στον 10 φορές κατά ενός 49χρονου στο Χαϊ­δά­ρι..

Όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, όλα έγι­ναν τα ξημε­ρώ­μα­τα στην οδό Αγί­ου Αντω­νί­ου. Στο αμά­ξι βρι­σκό­ταν ο 50χρονος με ένα ακό­μη άτομο.

Συνο­λι­κά δέκα σφαί­ρες έπλη­ξαν το αυτο­κί­νη­το, όχι όμως τα θύμα­τα της επί­θε­σης που βγή­καν αλώβητοι.

Η αστυ­νο­μία απο­δί­δει τους λόγους της επί­θε­σης σε ξεκα­θά­ρι­σμα λογαριασμών.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων