- Διαφήμιση -

Σύλληψη 22χρονου στο Αιγάλεω ‑Είχε ρημάξει 7 καταστήματα

ΔΡΟΥΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Σύμ­φω­να με την έρευ­να που διε­νήρ­γη­σε το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Αιγά­λεω, προ­έ­κυ­ψε ότι ο δρά­στης, μαζί με συνερ­γό του που ανα­ζη­τεί­ται, από τον Δεκέμ­βριο του 2018, διέ­πρατ­τε συστη­μα­τι­κά κλο­πές από κατα­στή­μα­τα της περιο­χής. Μέχρι τώρα έχουν εξι­χνια­στεί επτά περιστατικά.
Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ο οποί­ος τον παρέ­πεμ­ψε για κύρια ανάκριση.

 

Πηγή  iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων