Μπούκαραν μα αυτοκίνητο σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στο Αιγάλεω

Οι διαρρήκτες έδρασαν με τον ίδιο τρόπο

Ένα ακό­μη κατά­στη­μα έγι­νε στό­χος διαρ­ρη­κτών, οι οποί­οι μπού­κα­ραν με αυτο­κί­νη­το και πάλι.

Πρό­κει­ται για ένα κατά­στη­μα ηλε­κτρο­νι­κών ειδών στο Αιγά­λεω, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΣΚΑΪ.

Ακό­μα δεν έχει δια­πι­στω­θεί αν πρό­λα­βαν να αρπά­ξουν κάτι και τι είναι αυτό.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων