Τόσο η σορός του άτυ­χου 40χρονου όσο και ο τραυ­μα­τι­σμέ­νος οδη­γός του αυτο­κι­νή­του μετα­φέρ­θη­καν στο ΚΑΤ.