- Διαφήμιση -

Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος για σωρεία κλοπών στην Αττική

Εξαρ­θρώ­θη­κε από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Πετρού­πο­λης εγκλη­μα­τι­κή ομά­δα, που διέ­πρατ­τε συστη­μα­τι­κά κλο­πές οχη­μά­των, καθώς και κλο­πές από οικί­ες, κατα­στή­μα­τα και πεζούς.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ., συνε­λή­φθη­σαν στο Καμα­τε­ρό από αστυ­νο­μι­κούς της Ομά­δας ΔΙ.ΑΣ. δύο ημε­δα­ποί ηλι­κί­ας 16 και 18 ετών, ως μέλη εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, κατη­γο­ρού­με­νοι για εγκληματική…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων