- Διαφήμιση -

Καθηγητής κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος εντεκάχρονης

Ξαφνικά παραιτήθηκε από όλα

Η κοπέ­λα, η οποία είναι πλέ­ον 16 ετών, πέρα­σε τέσ­σε­ρα εφιαλ­τι­κά χρό­νια πριν να απο­κα­λύ­ψει τον περα­σμέ­νο Απρί­λιο τι βίω­σε στα χέρια του καθη­γη­τή της. Η εισαγ­γε­λία έχει ασκή­σει ποι­νι­κή δίω­ξη για κατά­χρη­ση ανη­λί­κου κάτω των 12 ετών στον καθη­γη­τή, ο οποί­ος ήταν διευ­θυ­ντής σε φρο­ντι­στή­ριο της Δυτι­κής Αττικής.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων